Artikelarkiv

"Första spadtaget"

28.09.2016 13:18
Nu har de första grävmaskinerna kommit till området för att påbörja grävning för fiber och för nedgrävning av el som i dag är luftburen. Idag har det första diket grävts och de första kablarna har placerats i marken!   

Uppdaterad tidplan på Falu Stadsnäts hemsida!

13.09.2016 14:57
Idag har Falu Stadsnät lagt ut följande information om tidplan på sin hemsida: "Projektet är senarelagt och kommer att starta i slutet av augusti månad med målsättning att flertalet fastigheter ska vara anslutna under 2016. Helt klara kommer vi att vara till sommaren 2017. När det börjar...

Det börjar röra på sig.

24.08.2016 15:35
Material till el- och fibernät har nu börjat levereras till området. I mitten på augusti började bekräftelser skickas ut till alla som beställt fiberanslutning. Har du inte fått någon bekräftelse kontakta Falu Energi & Vattens kundstjänst på tel: 023-77 49 00. Det som i övrigt är på gång...

Utskick från tjänsteleverantörer!

28.07.2016 10:18
Flera fastighetsägare har under de senaste dagarna fått erbjudande från en av tjänsteleverantörerna angående olika anslutningsmöjligheter m.m. Arbetsgruppens rekommendation är att avvakta med att beställa tjänster till dess att den egna fastigheten är ansluten och driftsatt. M a o gör inga...

Förberedelserna i slutfasen!

20.06.2016 19:09
Under de senaste månaderna har det pågått förberedelserna för att komma igång med arbeten för att installera fiber och sanera luftledningar för el. Förberedelserna börjar nu bli klara och under andra halvan av augusti kommer ett flertal maskiner komma på plats och påbörja grävningsarbetena. När det...

Vi har passerat 250 beställningar!

29.04.2016 17:35
Vi har idag (29 april) fått besked från Falu Stadsnät att vi nu har passerat 250 beställningar vilket innebär att det blir det lägre priset på 17.900:- som kommer att faktureras för fiberanslutningen under förutsättning att man har rätt till ROT-avdrag. Det är mycket glädjande att vi har uppnått de...

Vi har passerat 200 beställningar!

28.04.2016 19:52
Antalet beställningar av fiber har passerat 200 st men än återstår ett mindre antal för att nå nästa nivå som är 250 st vilket krävs för att vi ska få det lägre priset.  Det nuvarande resultatet innebär att det blir en fiberutbyggnad i området med beräknad start under försommaren.  Det...

REKOMMENDATION – FIBERANSLUTNING – LILJAN FIBER

06.04.2016 22:01
Arbetsgruppen Liljan Fiber har vid stormöte den 6 april 2016 rekommenderat fastighetsägarna i Bengtsheden, Boda och Hillersboda att beställa fiberanslutning från Falu Stadsnät. Ca 200 fastighetsägare var närvarande på stormötet och det var ett enhälligt stöd för arbetsgruppens rekommendation. Falu...

KALLELSE - STORMÖTE

19.03.2016 10:24
Onsdag 6 april kl. 19.00 - Hedenborg, Svärdsjö Arbetsgruppen LILJAN FIBER kallar samtliga fastighetsägare i Bengtsheden, Boda och Hillersboda till STORMÖTE angående utbyggnad av fiber i det aktuella området. Arbetsgruppen kommer att informera om resultatet av den konkurrensutsättning...

VIKTIGT MEDDELANDE!

09.03.2016 11:13
En del fastighetsägare inom vårt område har under de senaste dagarna mottagit ett brev från Telia där de aviserar att de inom kort kommer med ett erbjudande om utbyggnad av fiber till den aktuella fastigheten. Arbetsgruppen Liljan Fiber vill betona att detta utskick inte har någonting med det...

Objekt: 1 - 10 av 11

1 | 2 >>