Förberedelserna i slutfasen!

20.06.2016 19:09

Under de senaste månaderna har det pågått förberedelserna för att komma igång med arbeten för att installera fiber och sanera luftledningar för el. Förberedelserna börjar nu bli klara och under andra halvan av augusti kommer ett flertal maskiner komma på plats och påbörja grävningsarbetena.
När det sen börjar bli dags att börja gräva på tomterna kommer alla fastighetsägare som beställt fiberanslutning att bli kontaktade för närmare information om var och när grävningen på respektive tomt kommer att utföras.
Falu Stadsnät kommer under den närmaste tiden att skicka ut bekräftelser på gjorda beställningar.

Har du ännu inte beställt fiber till din fastighet finns fortfarande möjlighet att hänga på. Under fliken ”Blanketter” på hemsidan finns beställningsblankett.

En skön sommar önskas alla av Arbetsgruppen Liljan Fiber!