REKOMMENDATION – FIBERANSLUTNING – LILJAN FIBER

06.04.2016 22:01

Arbetsgruppen Liljan Fiber har vid stormöte den 6 april 2016 rekommenderat fastighetsägarna i
Bengtsheden, Boda och Hillersboda att beställa fiberanslutning från Falu Stadsnät.

Ca 200 fastighetsägare var närvarande på stormötet och det var ett enhälligt stöd för arbetsgruppens rekommendation.

Falu Stadsnät har som enda leverantör svarat på den konkurrensutsättning/anbudsförfrågan som arbetsgruppen skickade
ut den19 februari. Övriga inbjudna leverantörer, Zitius/Telia, ÖppenFiber/Telia och ByNet/Ip-Only har avstått från att lämna anbud.

Falu Stadsnäts erbjudande innebär:
Att ALLA fastigheter inom arbetsgruppens område som är anslutna till elnätet har möjlighet att beställa fiberanslutning. 
Ett enhetspris för hela området. ·        
En nyckelfärdig lösning inklusive grävning på tomt upp till 45 meter.
Vid mer än 45 meter tillkommer 100:-/meter.
Anslutningsbox ingår samt montering.
Projektet ska vara avslutat senast 2017-06-30 med målsättning att huvuddelen av fastigheterna ska vara klara 2016.
Möjlighet att ansluta ytterligare anslutningsboxar (max 3 st) på samma fastighet till ett fast pris.
Möjlighet till delbetalning (ej ROT-avdrag).
Nättjänster beställs via Falu Stadsnäts hemsida av respektive tjänsteleverantör.
Hastigheter upp till 1000/1000 Mbit/s vid leverans.
Beställningen baseras på lämnat anbud till Liljan Fiber samt allmänna avtalsvillkor för Falu Stadsnät.

Extra bonus!
I samband med fiberutbyggnaden kommer gamla elledningar att saneras. Även luftledningar kommer i möjligaste mån att tas ner.
4 st samlingslokaler ansluts utan kostnad.
(Bengtshedens bygdegård, Liljans SKs klubbstuga, Hillersboda bystuga och Boda Missionskyrka.)

PRISER:
Anslutningsavgift inkl. ROT-avdrag:                     17.900:-/fastighet *)
Anslutningsavgift exkl. ROT-avdrag:                    20.300:-/fastighet *)
Månadskostnad:                                40:-/månad/anslutningsbox **)
Extra anslutningsbox:                        5.000:-/st

*)    Ovanstående anslutningsavgifter gäller under förutsättning att mer än 250 fastigheter ansluts.
Ansluts 200 – 250 fastigheter är anslutningsavgiften 19.600:- inkl. ROT-avdrag och 22.000:- exkl. ROT-avdrag.
Under 200 anslutningar förbehåller sig Falu Stadsnät rätten att överväga byggnation och prisnivåer.
Angivna kampanjpriser förutsätter att minst 200 beställningar har inkommit till Falu Stadsnät/Falu Energi & Vatten AB

senast den 25 april 2016.

**)  Helkundsrabatt motsvarande månadskostnaden om elhandelsavtal tecknas med Falu Energi & Vatten
under minst 24 månader.

BESTÄLLNING:
Beställning sker via separat beställningsblankett (se fliken Blanketter).

Falu Stadsnät kommer också att skicka ut beställningsblankett via post till samtliga fastighetsägare 
som har elanslutning inom det aktuella området.

OBS! Beställningarna ska vara Falu Stadsnät/Falu Energi & Vatten AB tillhanda senast den 25 april 2016.

FRÅGOR:
Frågor med anledning av rekommendationen eller genomförd konkurrensutsättning ställs till
Sören Jonsson, e-post:
Fiber.liljan@gmail.com, tel: 070-508 15 36 eller Göran Forsén, tel: 070-246 88 08.

Specifika frågor kring en enskild fastighet och dess anslutningsmöjligheter
kan ställas direkt till Falu Stadsnät - Per Frelin, tel: 023-77 49 68.