Uppdaterad tidplan på Falu Stadsnäts hemsida!

13.09.2016 14:57

Idag har Falu Stadsnät lagt ut följande information om tidplan på sin hemsida:

"Projektet är senarelagt och kommer att starta i slutet av augusti månad med målsättning att flertalet fastigheter ska vara anslutna under 2016. Helt klara kommer vi att vara till sommaren 2017.
När det börjar bli dags för anslutning och grävning på din tomt kommer vår entreprenör att kontakta dig så att ni tillsammans kan planera hur grävning och anslutning ska ske till din fastighet."

Som en del säkert har märkt så har arbetet med att märka ut grävning på tomt påbörjats. Ett positivt tecken på att något är på gång. Nu väntar vi bara på de första grävmaskinerna som bör vara på plats inom kort.