KALLELSE - STORMÖTE

19.03.2016 10:24

Onsdag 6 april kl. 19.00 - Hedenborg, Svärdsjö

Arbetsgruppen LILJAN FIBER kallar samtliga fastighetsägare i Bengtsheden, Boda och Hillersboda till STORMÖTE angående utbyggnad av fiber i det aktuella området. Arbetsgruppen kommer att informera om resultatet av den konkurrensutsättning avseende fiberutbyggnad med tillhörande tjänster som genomförts. Arbetsgruppen kommer också att lämna förslag på leverantör av fibernätet med tillhörande tjänster samt tidplan för genomförande.

Vid stormötet kommer vi att presentera ett samlat förslag för hela Liljansområdet som bl.a omfattar ett fast pris inklusive grävning på tomt. 
Vi upprepar också vår tidigare uppmaning till samtliga fastighetsägare att inte skriva under några intresseanmälningar, avtal eller andra dokument med anledning av Telias utskick/hembesök innan ni tagit del av den information som kommer att lämnas vid stormötet. 

VÄLKOMNA!

E-post: fiber.liljan@gmail.com
Kontaktpersoner: Göran Forsén 070-246 88 08 och Sören Jonsson 070-508 15 36