Det börjar röra på sig.

24.08.2016 15:35

Material till el- och fibernät har nu börjat levereras till området.

I mitten på augusti började bekräftelser skickas ut till alla som beställt fiberanslutning.
Har du inte fått någon bekräftelse kontakta Falu Energi & Vattens kundstjänst på tel: 023-77 49 00.

Det som i övrigt är på gång är att fastighetsägare som beställt fiberanslutning kommer att bli kontaktade angående
grävning på tomt och var i huset anslutningen lämpligast dras in.

Grävningarna i området kommer enligt senaste information att påbörjas under september.
Det innebär att starten är lite försenad men för att motverka det kommer fler maskiner än som
ursprungligen planerades för jobbet att finnas på plats.