Vi har passerat 250 beställningar!

29.04.2016 17:35

Vi har idag (29 april) fått besked från Falu Stadsnät att vi nu har passerat 250 beställningar vilket innebär att det blir det lägre
priset på 17.900:- som kommer att faktureras för fiberanslutningen under förutsättning att man har rätt till ROT-avdrag.
Det är mycket glädjande att vi har uppnått de antal som krävdes och vi från arbetsgruppen vill passa på och tacka alla för det 
stöd och den lojalitet som vi har upplevt för att vi ska kunna uppnå en gemensam fiberlösning för byarna kring Liljan.

Har du ännu inte skickat in din beställning så har du fortfarande möjlighet att hänga på. 
Skicka in din beställning så snart som möjligt så får du också ta del av det lägre priset.

Arbetsgruppen kommer att fortsätta sitt arbete och de fastighetsägare som tidigare gjort en intresseanmälan men
inte skickat in en beställning (ca 70 st) kommer att bli kontaktade i syfte att säkerställa att alla har fått information 
om fiberutbyggnaden och för att eventuella frågetecken rätas ut.