VIKTIGT MEDDELANDE!

09.03.2016 11:13

En del fastighetsägare inom vårt område har under de senaste dagarna mottagit ett brev från Telia där de aviserar att de inom kort kommer med ett erbjudande om utbyggnad av fiber till den aktuella fastigheten.

Arbetsgruppen Liljan Fiber vill betona att detta utskick inte har någonting med det arbete som fortgår i arbetsgruppen och vi uppmanar alla fastighetsägare att inte skriva under några intresseanmälningar eller andra dokument med anledning av Telias utskick/hembesök.

Arbetsgruppen har i början på året träffat representanter från tre företag som visat intresse för att delta i en utbyggnad av fiber inom vårt område. Samtliga företag ingår i större koncerner (bl a Telia) och är väl etablerade leverantörer av fibernät med tillhörande tjänster.

I samband med dessa möten har arbetsgruppen varit överens med representanter från dessa företag om att de inte på något sätt skulle agera aktivt mot enskilda fastighetsägare i området under upphandlingen.

Tyvärr kan vi nu konstatera att ett företag inom Teliakoncernen har börjat skicka ut ”säljbrev” om att de inom kort kommer med ett erbjudande om utbyggnad av fiber till fastigheter inom vårt område. De som fått brevet har också fått information om att de inom någon vecka kommer att få besök av en säljare.

Arbetsgruppen kommer inom kort att bjuda in till MÖTE den 6 april, kl. 19.00 på Hedenborg där vi kommer att presentera resultatet av den konkurrensutsättning/upphandling som just nu pågår. Vi kommer också i samband med mötet att presentera vårt förslag till leverantör av fiber till byarna kring Liljan. Mer information kommer via annons i Kråkbladet, via hemsidan och på byarnas Facebookgrupper samt via mail och flygblad.

Det som kan hända om ett antal fastighetsägare väljer att nappa på Telias erbjudande är att området splittras upp på flera aktörer och att ingen får tillräckligt underlag för att kunna genomföra en utbyggnad vilket skulle innebära att alla blir förlorare.

Målsättningen för arbetsgruppens arbete är att få till en stor uppslutning kring en leverantör för att ett lokalt och kostnadseffektivt fibernät ska bli verklighet inom en nära framtid.

Den uppslutning som ni fastighetsägare visat genom att på kort tid och i stor utsträckning lämna in intresseanmälningar har satt spår på marknaden och det har imponerat på flera av aktörerna som på flera sätt ändrat planer och paketeringen av sina tjänster utifrån det stora intresset i bl. a våra byar.

Arbetsgruppen Liljan Fiber hoppas på fortsatt stöd för att kunna förverkliga målsättningen att fastighetsägarna inom området ska kunna få en bra fiberlösning inom perioden maj 2016 – juni 2017.

Har ni frågor eller funderingar, hör av er!
E-post:
fiber.liljan@gmail.com
Kontaktpersoner: Göran Forsén 070-246 88 08 och Sören Jonsson 070-508 15 36