Vi har passerat 200 beställningar!

28.04.2016 19:52

Antalet beställningar av fiber har passerat 200 st men än återstår ett mindre antal för att nå nästa nivå som är 250 st vilket krävs för att vi ska få det lägre priset.  Det nuvarande resultatet innebär att det blir en fiberutbyggnad i området med beräknad start under försommaren. 

Det är glädjande att vi nått den nivå som krävs för att våra byar ska få tillgång till fiber och det är också glädjande att det har tillkommit nya beställningar från fastighetsägare som tidigare inte har anmält intresse. Vi är dock fundersamma på varför mer än 50-talet fastighetsägare ännu inte har skickat in sina beställningar. Har du missat så är det ännu inte för sent men det brådskar med att skicka in beställningar. Har du frågor eller funderar över något så hör av dig, arbetsgruppen svarar gärna på dina frågor och detsamma gäller Falu Stadsnät. 

Arbetsgruppen kommer nu att lägga resurser på att kontakta de fastighetsägare som tidigare lämnat in intresseanmälan men ännu inte skickat in sin beställning. Det hade naturligtvis varit skönt att slippa lägga resurser på den aktiviteten men vi tror att det finns fler som vill vara med men som av olika anledningar inte skickat in sina beställningar.

Har du av någon anledning valt att inte hänga på fiberutbyggnaden så är vi tacksamma om du meddelar det till vår mailadress, fiber.liljan@gmail.com, eller ringer och meddelar det på telefon, 070-508 15 36.