Om oss

Fiber i Boda, Bengtsheden och Hillersboda!

Det har skapats en arbetsgrupp av intresserade personer som börjat undersöka förutsättningarna för utbyggnad av fiber i byarna runt Liljan. 

Den 10 och 12 november informerade arbetsgruppen om sitt arbete tillsammans med represententer för Falu kommun och Falu Energi och Vatten AB. Vi de 2 informationsmötena deltog ca 175 personer.  I samband med informationsmötena fick arbetsgruppen mandat att fortsätta arbetet utifrån de intentioner som presenterades på mötet. Arbetsgruppen kommer under november och december att koncentrera sitt arbete på att få in så många intresseanmälningar som möjligt från fastighetsägarna i området. Under förutsättning att ett tillräckligt stort antal fastighetsägare anmäler sitt intresse kommer 1:a kvartalet 2016 inriktas på att ta fram ett förslag till lösning på fiberutbyggnad i området som beräknas presenteras i mars- april 2016.

Arbetsgruppen vädjar till alla fastighetsägare i området som vill ansluta sig till fiberutbyggnaden att snarast möjligt lämna in en intresseanmälan på den blankett som har tagits fram. Blanketten finns tillgänglig på hemsidan men kan också fås via någon av arbetsgruppens medlemmar.

Arbetsgruppen kommer löpande att informera om vad som händer i projektet här på hemsidan.

Projektets historia

Projektets historia började när Falu kommuns bredbandsgrupp vid ett möte med och på initiativ av Svärdsjö Intresseförening tisdagen den 31 mars 2015 föreslog att kluster bestående av byar skapades för att driva processen med fiber i byarna. Ett koncept som Falu kommuns bredbandsgrupp utvecklat och som används i byarna norr och öster om Svärdsjön. 

Vid mötet den 31 mars 2015 föreslogs två kluster av byar söder om Borgärdet, varav det ena öster om Gårdvikssjön omfattade byarna Boda, Bengtsheden och Hillersboda.

Projektet Svärdsjö – Liljan fiber startade den 17 september 2015 vid ett möte mellan intresserade personer från byarna söder om Borgärdet och öster om Gårdvikssjön samt representanter för Falu kommuns bredbandsgrupp.

Fiberns användare och varför projektet

Fiberns användare i byarna söder om Borgärdet och öster om Gårdvikssjön kommer att ha samma krav och önskemål som de som redan idag använder fiber på andra orter. Enskilda personer (pensionärer, yrkesverksamma, studerande och barn), företag, skolor (Liljansskolan i Boda) samt myndigheter och organisationer för allmän och övrig service.

Varför fiber?

 • Fibern grävs ner i mark och är därför väldigt driftsäker och okänslig för störningar.
 • Lätt att förbereda för framtidsinriktad teknisk utveckling.
 • Möjlighet till minst 100 Mbit/sek både till och från användaren.
 • Kan utan problem användas för både telefon, tv och Internet samtidigt.
 • Livslängden på fiberkabeln är mer än 50 år och kan enkelt uppgraderas eller bytas ut. Kabeln ligger i rör, och nya drar man enkelt.
 • Större valmöjlighet av tjänsteoperatörer.
 • Gör fastigheten mer attraktiv vid försäljning.

Telefoni

 • Vid åsknedslag leder fibern inte den elektriska impulsen vidare.
 • Billigare telefontjänster.
 • Du kan fortfarande använda din vanliga tonvalstelefon (13 knappar).

Internet

 • Högre hastighet på Internetuppkopplingen både till och från fastigheten.
 • Hastigheten är oberoende av avståndet och hur många som är uppkopplade.
 • Snabb nedladdning av digital media m.m.
 • Snabb, gratis surfning på t.ex. mobiltelefon och surfplatta hemma via trådlös uppkoppling (Wi-Fi).
 • Ger stabilt trådlöst nätverk.

TV

 • Perfekt mottagning.
 • Klarar HDTV och 3D format.
 • Se på tv-program när det passar dig, t.ex. SVT Play
 • ”Video on demand”, videobutik på nätet.

 

Projektet är viktigt för att det:

1. Skapar förutsättningar för inflyttning
2. Förhindrar utflyttning
3. Förhindrar värdeförsämring av fastigheterna
4. Ger bättre service
    a.                   Kommunal service
    b.                   Distansutbildning
    c.                   Distansarbete med ex.vis video och konferenser
    d.                   Ökad kvalitet i vården, mer jämlik vård, effektivare användning av resurserna.
                           Ökar patienters och brukares delaktighet, självständighet och trygghet.
                            Ger personal i vård och omsorg tillgång till rätt information på rätt plats i rätt tid.
    e.                   Ger bättre, snabbare och stabilare nät.
    f.                    TV med perfekt mottagning, säkrare telefoni, bättre och aktuellare journalistik.
5. Skapar förutsättningar för inflyttning av företag och därmed fler arbetstillfällen.
6. Färre resor förbilligar boendet.
7. Skapar bättre förutsättningar att delta i samhällsutvecklingen.
8.  Skapar bättre förutsättningar för eleverna i årskurs 1-6 i Liljansskolan och ger bättre förutsättningar för Liljansskolans utveckling.
9.                  ........ ................... m.m