Information

Dokumentation från informationsmöten - 10 och 12 november 2015.
Här hittar du det bildmaterial som visades på informationsmötena i Missionskyrkan i Boda
och i Bygdegården i Bengtsheden den 10 och 12 november 2015: